Często zdarza się, że rodzice pomagają swoim dzieciom, zwłaszcza na początku ich dorosłego życia. Rodzice mogą przekazać dzieciom swoje pieniądze na różne cele. Bardzo często są to cele związane z zakupem mieszkania, samochodu, czy też otwarciem biznesu. Pamiętajmy jednak, że przekazywanie pieniędzy komuś jest czynnością, o której mówi Polskie prawo. Jest to tak zwana darowizna.

Otrzymanie darowizny od rodziców – jaki należy się podatek?
W Polsce obowiązuje ustawa od spadków i darowizn, która mówi między innymi o tym, że osoba obdarowana jest zobowiązana zapłacić odpowiednio wysoki podatek. O tym jak wysoki ma być podatek decyduje kilka czynników. Przede wszystkim istotna jest wielkość otrzymanej przez podatnika darowizny, a także istotny jest stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą, a obdarowanym.
W przypadku darowizny przekazanej przez rodziców, obowiązuje podatek przewidziany dla pierwszej grupy wymienionej w ustawie:

– do kwoty 10278 złotych podatek wyniesie 3%
– od kwoty 10278 złotych do kwoty 20556 należny podatek to 308 zł 30 gr + 5% nadwyżki ponad 10278 złotych
– w przypadku kwoty wyższej niż 20556 należny podatek wyniesie 822 zł 20 gr + 7% nadwyżki ponad 20556 złotych

Darowizna od rodziców jest wolna od podatku
Jednak omawiana ustawa mówi również o tak zwanej grupie zerowej. Do grupy tej zaliczamy między innymi rodziców. Jeżeli ktoś otrzyma darowiznę od swoich rodziców, wtedy jest całkowicie zwolniony z płacenia podatku, niezależnie od wielkości tej darowizny. Istnieje jednak pewien warunek, który jest konieczny do spełnienia. W przypadku otrzymania darowizny wyższej niż suma 9637 złotych, obdarowany jest zobowiązany w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania „prezentu” zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Musi tego dokonać z wykorzystaniem formularza SD-Z2. W przypadku spóźnienia się z przekazaniem formularza do urzędu, obdarowanego obowiązuje podatek taki, jak dla I grupy wymienionej w ustawie (wysokość podatku wymieniona powyżej).

Czy darowiznę od rodziców wpisujemy w rocznym zeznaniu PIT?
Darowizny w Polsce nie są objęte podatkiem dochodowym. Niezależnie od tego czy otrzymamy darowiznę, od której musimy zapłacić podatek, czy też taką, która z podatku jest zwolniona, nie musimy wpisywać informacji o niej w rocznym zeznaniu podatkowym.