Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, którego celem jest ochrona pojazdu wraz z wyposażeniem przed następstwami różnych zdarzeń losowych. Przesłanek przemawiających na korzyść tego ubezpieczenia jest sporo, niemniej przy jego wyborze trzeba zwrócić uwagę na parę istotnych kwestii.

Autocasco – pełne czy w wersji mini?

Podstawowym czynnikiem decydującym o skuteczności autocasco jest jego zakres. PZU oraz inni ubezpieczyciele oferują różne warianty tego ubezpieczenia, w związku z czym pod kątem zawartości oraz ceny można je dopasować do konkretnych potrzeb. Wyróżnia się mini AC oraz pełne ubezpieczenie – Rzeszów to znakomity przykład miasta, gdzie oferta w tym obszarze jest bardzo urozmaicona. Mini AC uwzględnia jedynie wybrane ryzyka – najczęściej odszkodowanie wypłacane jest tylko w razie straty pojazdu. Nie oznacza to wcale, że nie jest to atrakcyjne rozwiązanie – w wielu przypadkach może się okazać wystarczające, a przy okazji to dobry sposób na obniżenie składki. W przypadku pełnego AC lista ryzyka jest znacznie dłuższa, gdyż obejmuje wypadek, kolizję, kradzież oraz zdarzenia naturalne.

Autocasco – udział własny w szkodzie

W powszechnej opinii pokutuje przekonanie, że w razie szkody firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie odpowiadające 100 proc. wartości poniesionych strat. Tymczasem w praktyce nie zawsze tak to wygląda – jeśli ubezpieczenie autocasco przewiduje udział własny w szkodzie, wówczas świadczenie zostaje odpowiednio pomniejszone. Należy na to uważać w szczególności przy niskich szkodach, gdyż może się wówczas zdarzyć nawet to, że nie zostanie wypłacone żadne świadczenie.

Autocasco – amortyzacja części

Pod pojęciem amortyzacji części należy rozumieć procentowe pomniejszenie wartości części przeznaczonych na wymianę. Pierwsze skrzypce gra tutaj wiek pojazdu – im starszy jest samochód, tym większe jest wspomniane pomniejszenie, np. w przypadku 5-letnich aut może ono wynosić 50 proc. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej polisy, dlatego zawsze trzeba sprawdzać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Na rynku ubezpieczeniowym są dostępne oferty bez udziału własnego, kiedy ubezpieczyciel pokrywa w całości zakupu nowych części, niemniej są one droższe niż te z udziałem własnym w szkodzie. Przy tej okazji warto wspomnieć o kolejnej istotnej sprawie, a mianowicie o tym, jakich części używa się do naprawy – oryginalnych czy zamiennych. To również bardzo istotna przesłanka wpływająca na wycenę szkody, a co za tym idzie – na wysokość odszkodowania.