W ostatnich latach zauważalny jest wzrost sprzedaży dwupłaszczowych zbiorników do oleju napędowego, opalowego, AdBlue czy RSM. Zbiorniki do paliw płynnych m.in. oleju napędowego wykonane zostały z płaszcza wewnętrznego w którym przechowywane jest paliwo oraz płaszcza zewnętrznego, który zabezpiecza zbiornik wewnętrzny przed niekontrolowanym rozszczelnieniem się go. Zbiorniki dwupłaszczowe wykonane są najczęściej z wytrzymałego polietylenu odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Producenci zbiorników do magazynowania oleju napędowego udzielają najczęściej 10 letniej gwarancji na zbiornik do paliwa. Przed sprzedażą zbiornik przechodzi badanie techniczne, które wykonuje pracownik Urzędu Dozoru Technicznego.

Wewnątrz zbiornika oprócz oleju napędowego znajduje się linia ssawna zakończona zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym, pozostałe elementu układu dystrybucyjnego znajdują się w szafie zbiornika umieszczonego na zewnątrz lub pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym pałaszem zbiornika. Elementem który odpowiada za wydajność całego układu jest pompa do oleju napędowego. Najczęściej spotykanymi pompami w polskich zbiornikach są włoskie łopatkowe pompy Panthter.

Oprócz wyżej wymienionych pomp, układ dystrybucyjny wyposażony jest również w filtr paliwa, który oczyszcza paliwo z zanieczyszczeń, separator wody który usuwa wodę z paliwa, cyfrowy lub mechaniczny licznik przepływu paliwa dzięki którem wiemy ile oleju zostało przepompowane ze zbiornika do pojazdu, wąż tłoczny oraz automatyczny lub manualny pistolet do nalewania paliwa.

Całość jak zostało powyżej wspomniane znajduje się w zamykanej na klucz szafie zbiornika. Na terenie naszego kraju największymi producentami zbiorników do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego są firmy FORTIS, KINGSPAN, SWIMER, AXMAN. Każdy z nich posiada w swojej ofercie zbiorniki o pojemności 1500 l, 2500l, 3500l, 5000l, 7500l, 10000l. Ich produkty możemy oglądać na większości wystawach oraz największych targach rolniczych w kraju i poza granicami naszego kraju.