Sprzedaż samochodu to popularna transakcja. Szacuje się że na rynku motoryzacyjnym w Polsce dochodzi nawet do kilkuset tysięcy transakcji kupna-sprzedaży samochodu. Transakcja tego typu wymaga odpowiedniego przygotowania. Bez wątpienia zaleca się wyczyścić auto i dokładnie opisać jego specyfikacje. Natomiast przede wszystkim warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie prawne. W tym kontakt z ubezpieczycielem, wydziałem komunikacji oraz urzędem skarbowym. Jak do tego wszystkiego podejść? Zapraszamy do lektury.

Po pierwsze trzeba powiedzieć że rynek motoryzacyjny (rynek wtórny) jest bardzo płynny. Kluczowy wpływ na szybkość upłynnienia środka trwałego w postaci pojazdu ma jego cena. Transakcje tego typu to swoista gra pomiędzy stroną kupującą i sprzedającą. Niemal każda transakcja wymaga przynajmniej małej negocjacji ceny. W Polsce stosunkowo rzadko cena jest negocjowana przy zakupie towarów i usług. Natomiast na rynku motoryzacyjnym stało się to bardzo powszechne.

Sprzedaż samochodu – formalności prawne

Sprzedaż samochodu zdecydowanie wymaga zastosowania umowy kupna-sprzedaży. Jest to dokument potwierdzający zrzeczenie się praw do pojazdu i przekazanie ich nabywcy.

Dokument kupna-sprzedaży powinien regulować kwestie związane z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. Czasami podatek pokrywa kupujący, natomiast czasami sprzedający. To zagadnienie również często staje się polem do negocjacji. Warto wiedzieć że na uiszczenie podatku ustawodawca przewidział 14 dni. W tym celu należy złożyć druk PCC-3 w urzędzie skarbowym. Wysokość podatku wynosi 2% wartości pojazdu.

Podatek w wysokości 2% to nie wszystkie formalności związane z obowiązkiem podatkowym. Należy także ująć ten fakt w deklaracji podatkowej. Najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku po sprzedaży samochodu. W przypadku deklaracji pit-36 należy fakt ten ująć w rubryce „dochody i straty”, podpunkt „inne źródła”.

Sprzedawca auta ma 30 dni na powiadomienie odpowiedniego urzędu komunikacji o sprzedaży pojazdu.

Ostatnim krokiem jest powiadomienia ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Wystawca policy powinien w tym momencie obciążyć kolejnymi ratami ubezpieczeniowymi nowego posiadacza pojazdu.

Podsumowując, sprzedaż pojazdu to umiarkowanie skomplikowany proces, który wymaga zaangażowania czasu. Jeśli chcesz sprzedać swoje auto bez problemów i zbędnych formalności warto skontaktować się z doświadczonym skupem aut np. https://skup-aut.net/