Wiele osób w naszym kraju decyduje się inwestować na giełdzie papierów wartościowych. Polacy mogą bez problemu handlować papierami wartościowymi zarówno na rodzimej giełdzie, jak też na giełdach zagranicznych. Zyski uzyskane z tytułu gry na giełdzie podlegają opodatkowaniu. Każdy dochód z giełdy objęty jest 19-procentowym ryczałtem.

Podatek od zysków kapitałowych
Dochody kapitałowe są obłożone tak zwanym podatkiem Belki. Jest to podatek ryczałtowy, którego wartość wynosi 19 procent dochodu. Zarówno przychody związane z oszczędnościami na lokatach, kontach oszczędnościowych, czy też przychody pochodzące z obrotu papierami wartościowymi, podlegają podatkowi Belki. Jednak nie każdy przychód kapitałowy musi zostać rozliczony przez podatnika będącego osobą fizyczną. W przypadku przychodów takich jak odsetki od lokat, czy kont oszczędnościowych, podatek odprowadza bank. W takiej sytuacji podatnik nie musi zamieszczać informacji o tym w swoim zeznaniu podatkowym. Natomiast w przypadku zbycia papierów wartościowych, czy uzyskania przychodu z innych instrumentów dostępnych na giełdzie, konieczne będzie złożenie z tego deklaracji podatkowej.

PIT-38 – w nim zamieszczamy zyski z kapitału
Zyski kapitałowe należy rozliczać w corocznym zeznaniu podatkowym. Do przedstawiana tego rodzaju zysków służy formularz PIT-38. To właśnie w tym druku należy umieścić wszelkie dochody kapitałowe, koszt ich uzyskania oraz trzeba wyliczyć uzyskany za dany rok podatkowy dochód. W przypadku osób, które uzyskały dochody kapitałowe spoza granic kraju, konieczne będzie wypełnienie załącznika do formularza PIT-38. Formularz ten nosi nazwę PIT-ZG. To w tym druku zamieszczamy informacje na tematy przychodów kapitałowych zza granicy, które nie są zwolnione z konieczności zapłacenia podatku.

Informacja PIT-8C
Osoba posiadająca konto maklerskie, do końca lutego powinna otrzymać tak zwaną informację PIT-8C, w której to zawarte będą informacje na temat jej przychodów oraz kosztów ich uzyskania za poprzedni rok. Oczywiście, jeżeli takie przychody wystąpiły. Przykładowo, jeżeli ktoś zakupił w poprzednim roku jakieś akcje, to formularza nie otrzyma. Jednak jeżeli ktoś zbył akcje, wtedy biuro maklerskie musi mu przedstawić taki dokument. Jeżeli chodzi o koszty związane z grą na giełdzie, to można zliczyć do nich koszty posiadania konta maklerskiego, czy prowizje od zakupu, bądź sprzedaży papierów wartościowych.